Estudis

Enginyeria i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

L’Escola Politècnica Superior ofereix, al Campus Igualada-UdL, un seguit de titulacions de l’àmbit de l’enginyeria industrial i les tecnologies de la informació i la comunicació. Tots els estudiants tenen garantides les pràctiques en empreses i, en algun dels graus, la possibilitat d’obtenir dobles titulacions internacionals.

L'Escola Politècnica Superior proposa als seus alumnes una gran flexibilitat a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria de l’àmbit industrial que ofereix a Lleida i a Igualada, amb un tronc comú d’enginyeria industrial (1r i 2n curs) que es pot cursar a Igualada o a Lleida i, en acabar 2n, decidir quin grau específic triar per a 3r i 4t curs: Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada); Enginyeria Química (al Campus Igualada); Enginyeria Mecànica (Campus Lleida); Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Campus Lleida); o Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Campus Lleida).

Economia i Empresa

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ofereix, al Campus Igualada-UdL, el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, un grau amb un altíssim nivell d’inserció laboral i que ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació internacional amb la  Novia University de Finlàndia.

Enginyeria i Empresa

La Universitat de Lleida ofereix, al Campus Igualada-UdL, el doble grau en Enginyeria en Organització industrial i Logística i en Administració i Direcció d’Empreses. És un doble grau únic a Catalunya a preu públic. Combina la formació en l’àmbit industrial i la logística amb el de la gestió d’empreses, implementant una metodologia pràctica i professionalitzadora per tal de facilitar la inserció laboral.

Ciències de la Salut

Els estudis que la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia imparteix al Campus d’Igualada, són un referent de qualitat i d’innovació gràcies a l’expertesa i l’experiència del professorat i a la col·laboració amb el 4DHealth – Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica, capdavanter a Europa.

Altres estudis a la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) ofereix altres graus i màsters als diferents Campus que té a la ciutat de Lleida.

   Darrera modificació: